JR各社

東海道線 フラット音がすごいE233系3000番台【日立IGBT走行】

Kazuki

フラット音 走行音神奈川県

フラット音がすごいE233系3000番台の走行音です。